Pravidla CUPu 2012

Pravidla CUPu 2012

Mini-Z Racer Stolárna Cup 2012 je seriál závodů pro modely v měřítku 1:28, které pořádá skupina dobrých lidí. Místo konání je restaurace Stolárna ve Frýdku-Místku. Jedná se o seriál volných závodů pro nadšence vlastnící modely Kyosho - Mini-Z.

Základní pravidla :

Seriál závodů Mini-Z Racer Stolárna Cup se vypisuje na zimní závodní sezónu v termínu leden - březen 2012. Termíny jednotlivých závodů jsou následující :

1. Stolárna, neděle dne 15.1.2012
2. Stolárna, neděle dne 29.1.2012
3. Stolárna, neděle dne 12.2.2012
4. Stolárna, neděle dne 26.2.2012
5. Stolárna, neděle dne 11.3.2012
6. Stolárna, neděle dne 25.3.2012

Ze 6 platných závodů v poháru se bude každému závodníkovi při finálním součtu škrtat jeden nejhorší výsledek, který v daném poháru dosáhl. Pro závodní sezónu 2011 jsou povoleny pouze vozy typu v originálním katalogu firmy Kyosho, uvedené jako MINI-Z SERIES MR01, MR15, MR 02 a MR 03.

Přihlášky a startovné :
Přihláška se podává elktronicky na stránkáce http://www.rcclubfm.wz.cz/prihlaska.php. Startovné pro každý jednotlivý závod je stanoveno na 200 Kč. Za zvýšené startovné je možno podat přihlášku do jedné hodiny před začátkem rozjížděk. Startovné je splatné vždy před první rozjížďkou závodu a je nevratné. Všichni závodníci jsou povinni mít ve svém autě personální čip Robitronic nebo konektor Futaba pro jeho připojení. Vyjímkou jsou pouze nově příchozí pro první závodní den, kteří mají možnost si od pořadatele zapůjčit zdroj pro napájení čipu. Konektor lze zakoupit u pořadatele. Cena je 30 Kč. Pokud v závodě nebude závodníkovi správně fungovat čip, je to považováno za technickou závadu modelu a je započítán výsledek udaný počítačem. Vyjímka k opravě kol je možná pouze u prokazatelně nefunkčního čipu zapůjčeného pořadatelem. Zapůjčení čipu od pořadatele je zpoplatněno. Nabádám všechny k pořízení vlastního optického čipu Robitronik pro hladký běh závodu.

Technická specifikace :

Karosérie:
-    povolené pouze karosérie vyrobené a komerčně prodávané pro tyto modely,
-    při pohledu shora musí být zakryté kola a tyto nesmí přesahovat přes obrys karosérie,
-    je zakázaná jakákoliv úprava vedoucí k její odlehčení nebo ke zvětšení otvoru pro kola či změny uchycení karosérie.

Podvozek:
-    jsou dovoleny pouze komerčně prodávané podvozky od fy KYOSHO.

Motor:
-    povoleny pouze typy motorů komerčně dodávané v základních originálních setech,
-    lze je v podvozcích vzájemně zaměňovat (např. do podvozku MINI-Z použít motor Iwaver stock, atp.),
-    motor nesmí být žádným způsobem upravován.

Baterie:
-    pohon modelu max. 4 články akumulátorů typu Nixx s jmenovitým napětím max. 4,8 V a to Energizer 1000 mAh ( možnost zakoupit na místě 65 Kč/kus).

Elektronika:
- je zakázáno jí jakkoliv upravovat,
- je povolena záměna elektroniky 27 MHz za originální elektroniku 2,4 GHz,
- případné opravy je nutno nahlásit rozhodčímu. Ten posoudí, zda tato oprava nezměnila její vlastnosti,
- je dovolena optimalizace délky antény.

Tuningové díly, úprava modelu:
-    je povolena výměna těchto originálních dílů:
    -    „háčko“, matice kol, přední držák karosérie,
    -    ozubené kolo motoru (pastorek) v rozsahu 6 až 10 zubů,
    -    výměna originálních plastových dílů šasi za originální kovové,
    -    výměna plastových ložisek za kuličková,
    -    povolena záměna orig.diferenciálu za kuličkový libovolného výrobce;
-    je povolena následující úprava modelu:
    -    polepy karosérie neměnící její areodynamiku,
    -    provedení přídavného osvětlení modelu.

Pneumatiky:
-    mohou se použít komerčně dostupné z forem od libovolného výrobce,
-    je povoleno použít jen gumové pneu,
-    je povoleno je na disky nalepit.

Disky:
-    mohou se použít libovolné komerčně dostupné, určené pro daný typ modelu, od libovolného výrobce (např. KYOSHO, ATOMIC, IWAVER, atp.).

Úpravy modelů slovem pro doplnění :
Pro závody Mini-Z Racer Stolárna Cup je povoleno využít Stockový podvozek MINI-Z a jsou povoleny záměny plastových dílů za díly jiných výrobců. Je povoleno použít libovolné karoserie z kategorie typu RM, MM a LM dle typu umístění motoru. Karoserie musí zachovávat původní rozměry. Ráfky se mohou měnit bez rozdílu kategorie, ale nesmí přečnívat ven z karoserie. Pneumatiky gumové a to šíře předních max. 8,5 mm, zadní max. 11mm. Nejsou povoleny mechové pneumatiky. Ráfky lze použít plastové i kovové. Je zakázáno mazání pneumatik. Je povoleno měnit převodový poměr. Jako pohonný zdroj jsou povoleny jen nabíjecí baterie Energizer 1000 mAh typ AAA. Možnost zakoupení baterii u pořadatele za zvýhodněnou cenu 65 Kč/ks. Povoleny jsou barevné úpravy karoserií a umístění log případných sponzorů. V případě, že se ocitnou v závodě dva totožné modely musí být rozlišeny odlišným poznávacím znakem. Povoleny jsou neoriginální světla protože nijak nezlepšují jízdní vlastnosti. Není však povolen libovolný zásah do elektroniky s vyjímkou přídavného konektoru pro napájení měřícího čipu. Není povoleno upravovat elektronické části přijímače a regulátoru zejména měnit FET za výkonnější. Platí pravidlo co není povoleno je zakázáno.
Je povoleno otočit auto po směru jízdy nahazovačem, pokud to není auto schopno udělat vlastní silou! Pokud bude závodník přistižen ať na základě protestu nebo náhodné kontroly s autem v závodě které bude obsahovat nepovolené díly může být pořadatelem diskvalifikován a vyloučen ze závodu.

Start :
Startuje se ze startovní čáry a nejvyšší počet v jednom závodě je 8 aut. Nejnižší počet pak 3 auta. Systém rozjížděk bude upraven vždy v jednotlivých závodech.

Systém závodu :
Platí do 30 přihlášených jezdců
- 2x rozjížďka po 6 min. - ve skupině maximálně 8 jezdců, počítá se nejlépe zajetá kvalifikační rozjížďka a clekové pořadí určuje sort do skupin A, B, C, D,
- 4x finálové jízdy po 7 min. - ve finále max 8 jezdců ve skupině, konečné pořadí určuje součet dvou nejlepších finálových jízd.

Závodníci :
Závodníci předloží modely, vysílače ke kontrole startérovi závodu. Před rozjížďkou bude provedena kontrola rušení. Vysílače těch kteří nejedou rozjížďku jsou vypnuty. Pokud někdo nevypne vysílač do zahájení jízdy dallší skupiny bude pořadatelem diskvalifikován. U všech závodníků se předpokládá sportovní a společenské chování. Pokud toto nebude dodrženo, může být závodník po napomenutí pořadatelem diskvalifikován a při vážnějším přestupku mu může být udělen zákaz startu. Je zakázáno najíždět úmyslně do aut soupeřů a po napomenutí pořadatelem může být udělen zákaz startu pro jeden závod. Závodník se nemůže nechat zastoupit. Věková hranice je bez omezení. Pokud závodník nenastoupí po vyhlášení rozjížďky v limitu tří minut na start může být z rozjížďky diskvalifikován! Závodník může mít s sebou jednoho mechanika.

Vyhlášení výsledků :
Výsledky závodů jsou vyhlášeny v den závodu a budou evidovány. Konečné výsledky poháru budou vyhodnoceny v den konání posledního závodu a budou předány poháry třem prvním závodníkům společně s věcnými cenami. Informace a výsledky bude možno sledovat na stránkách Stolárny.

Protesty a stížnosti:
Protesty a stížnosti technického rázu, lze uplatnit pouze bezprostředně před ukončením celého závodu. Auta jsou na dráze až do pokynu rozhodčího-startéra. O protestu rozhodne tříčlenná komise složená z pořadatele a dvou losem vybraných závodníků, přičemž podavatel protestu či stížnosti a ten proti němuž se brojí jsou z losování vyloučeni.

Změnu pravidel v průběhu sezony, ze závažných důvodů, si pořadatel vyhrazuje!

Případné nejasnosti konzultujte s pořadatelem!

Sponzoři CUPu:
www.RCCAR.cz
www.pv-energizer.com
www.Kitchen-net.cz

 
minizstolarna@seznam.cz ; tel. 732861929